Samochód mądrzejszy od kierowcy?

Rolki osadzone na walkach sa wprawiane w ruch za pomoca stozkowych kól zebatych

Rolki osadzone na wałkach są wprawiane w ruch za pomocą stożkowych kół zębatych, umieszczonych na końcach tych wałków i sprzęgniętych z dwoma dalszymi kołami zębatymi stożkowatymi, osadzonymi na wałku pośredniczącym. Na końcu tego wałka jest osadzone koło zębate walcowe sprzęgnięte z drugim kołem zębatym, znajdującym się na wale koła pędnego płuczki. Koło pędne jest wprawiane w ruch silnikiem za pośrednictwem przekładni pasowej. Maszyna jest ustawiona na ramie drewnianej z zamocowanymi do niej lejem do załadowywania materiałów i rynną do spływu zaniec...

Więcej »

Polaczenia ciagle

Połączenia ciągłe. Ogólnie zaleca się takie konstruowanie złącza podporowego, aby połączenie to traktowane mogło być jako ciągłe uzyskuje się wtedy większą sztywność całości budynku. Unikać należy łączenia przegubowego płyt podpartych na dwóch krawędziach oraz płyt opartych na ścianach z betonów lekkich. W połączeniach ciągłych płyt stropowych beton wypełniający połączenie przenosi siły ściskające od zginania. Wytrzymałość betonu wypełniającego spoinę nie powinna być w tym przypadku mniejsza niż J70 kG/cm2. Wymaga się wtedy (wg...

Więcej »

Oznaczenie penetracji nawierzchni

Wykonanie badania. Próbkę nawierzchni o wymiarach co najmniej 10 X 10 cm umieszcza się na stoliku przyrządu i ustawia dokładnie poziomo, prostopadle do stempla, po czym opuszcza się stempel aż do zetknięcia z powierzchnią bada/niej próbki. Pozycję stempla odczytuje się ze skali i następnie obciąża stempel przepisanym ciężarem 52,5 kg. Po pięciu godzinach odczytuje się powtórnie położenie stempla i oblicza z różnicy jego zagłębienie w próbce nawierzchni. Wyniki podaje się z dokładnością 0,5 mm. Badianie wykonuje się w temperaturze pokojowej 15 --:- ...

Więcej »

The Next Epidemic - Lekcje z wirusa Ebola czesc 4

Ściany nośne wyróżniają się stosunkowo silną belką nadprożowo wieńcową, przy bardzo różnym podziale pasm pionowych. Czasem, szczególnie w ścianach samonośnych, belkę nadprożową łączy się z blokiem podokiennym. Nienośne ściany zewnętrzne wielkoblokowe opierane są albo na specjalnej belce nadprożowo-wieńcowej, albo bezpośrednio Ul skraju płyty stropowej. Belki nadprożowo wieńcowe przenoszące ciężar ściany przekazują go na krawędź zewnętrzną ścian poprzecznych. Oparcie ściany zewnętrznej na płycie stropu zrealizować można dwoma sposobami.

Samochód mądrzejszy od kierowcy? 751#wtyczka 7 pin schemat , #arduino with raspberry pi , #ryobi kompresor , #samochody dla niepełnosprawnych olx , #konfiguracja mikrotika , #uprawnienia sep dozór , #lakier do drewna bezbarwny matowy , #obi rozdrabniacz do gałęzi , #okna w domu pasywnym , #garnitur olx ,